” Là phụ huynh ai cũng mong con mình Tự tin – Tự lập và Trưởng thành ” Chúng ta hãy cùng lắng nghe cảm nhận của chị Hiền – giáo viên dạy Piano và cũng là phụ huynh của lớp Mc kids và Mc teen tại Học viện Mc plus nhé !